Terug naar het nieuwsoverzicht

Goed en slecht nieuws voor plant- en diersoorten

Afgevaardigden uit 190 landen zijn het in Japan eens geworden over maatregelen die het uitsterven van plant-en diersoorten tot staan moeten brengen. Afgesproken is om meer waardevolle natuurgebieden te beschermen, schadelijke vistechnieken te verbieden en om opbrengsten uit natuur eerlijk te verdelen.

Daar staat tegenover dat de wereldleiders nauwelijks geld uittrokken voor realisatie van de maatregelen en geen harde afspraken maakten over naleving daarvan.
Kijkend naar het nieuwe verdrag over biodiversiteit, dat tot 2020 geldt, spreekt WNF-directeur Johan van de Gronden van ‘goed en slecht nieuws’. Het WNF staat positief tegenover het voornemen om te komen tot een verbod op overbevissing, schadelijke vistechnieken en subsidies die de natuur schaden; bijvoorbeeld voor de aanleg van een soja- of palmolieplantage.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt om meer natuurgebieden te beschermen. Afgevaardigden kwamen overeen dat over tien jaar 17% van alle natuur op land een beschermde status moet hebben. Momenteel is 12% van onze aarde beschermd natuurgebied. Op zee geldt dat nu slechts 1% van alle natuur onder water is beschermd. In Japan werd afgesproken dat dit in 2020 moet zijn verhoogd tot 10%. ,,Een hele stap voorwaarts, maar volgens wetenschappers onvoldoende om de vele vissoorten die het moeilijk hebben afdoende te beschermen,’’ zegt Van de Gronden.

Opbrengsten uit de natuur
De onderhandelingen in het Japanse Nagoya waren tot het laatste moment spannend. Vlak voor middernacht pas bereikten deelnemers aan de Conventie voor Biodiversiteit overeenstemming over het zogenoemde ABS-protocol (Access and Benefit Sharing). Een ‘historische doorbraak’, want over dit protocol, dat regelt dat de opbrengsten uit natuur eerlijk worden verdeeld, waren partijen het al 18 jaar oneens. Voortaan krijgen landen een deel van de opbrengsten die voortkomen uit het gebruik van natuur en natuurlijke hulpbronnen; denk aan de farmaceutische industrie die geld verdient aan medicijnen waarvoor de grondstoffen afkomstig zijn uit het oerwoud.

Het WNF vindt het echter onbevredigend dat in Japan afspraken zijn gemaakt over handhaving. Er zijn geen sancties voor landen die onvoldoende doen om de gestelde doelen te halen. Daarnaast vindt het WNF het teleurstellend dat rijke landen naar de bijeenkomst waren gekomen ‘met lege zakken’. Enkele uitzonderingen daargelaten, stelde geen van de rijke landen geld beschikbaar om uitvoering van de afspraken ook echt mogelijk te maken. De landen nemen tot 2012 de tijd om daar afspraken over te maken.

Wat is biodiversiteit
Biodiversiteit is een begrip om de verscheidenheid aan plant- en diersoorten op aarde aan te duiden. In de natuur hangt alles met elkaar samen. Het ene dier is bijvoorbeeld voedsel voor de ander. Die samenhang werkt als een spelletje Mikado. Steeds als er een soort uitsterft, verdwijnt er een stokje. Dat gaat heel lang goed, maar er komt een moment dat de hele stapel in elkaar klapt. Wie weet welke plant- of diersoort het laatste stokje vormt?


Lees ook:
consumptiepatroon cruciaal voor slagen milieubeleid
De consumptie van vlees, vis en zuivel vormt een grote bedreiging voor het klimaat en de biodiversiteit in de wereld. Overheidsadviesorgaan Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat technologische mogelijkheden niet voldoende zijn om de negatieve effecten van vlees op het milieu en onze ...

Prinses Irene en BN’ers vieren Wereldbiodiversiteitsdag
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene en andere bekende Nederlanders vragen aandacht voor Wereldbiodiversiteitsdag op 22 mei. In alle provincies van Nederland worden activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor biodiversiteit. Tien boerderijen en twintig natuurterreinen en landschappen ...

EU-burger weet te weinig over biodiversiteit
Ondanks wereldwijde inspanningen tonen studies aan dat de biodiversiteit - de rijke variëteit aan leven op aarde - in een duizelingwekkend tempo afneemt. Juist in het jaar 2010, door de VN uitgeroepen tot ‘Jaar van de Biodiversiteit’, moet de campagne mensen bewuster maken van het ...

Urgentie aanpak uitsterven dier- en plantensoorten
Het Rijk trekt 400.000 euro uit voor projecten die het belang van biodiversiteit onder de aandacht gaan brengen van het grote publiek. Dat is bekend gemaakt bij de lancering van de landelijke Coalitie Biodiversiteit 2010 in Amersfoort. De Coalitie Biodiversiteit 2010 is een breed verband van ...

Lancering brede Coalitie Biodiversiteit
De Verenigde Naties hebben het jaar 2010 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Over de hele wereld zal in 2010 extra aandacht worden besteed aan het behouden en het duurzaam benutten van biodiversiteit (de verscheidenheid van leven op aarde). Op woensdag 4 november vindt in ...

Prinses Irene beschermvrouwe biodiversiteit 2010
HKH Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld wordt de beschermvrouwe van de Coalitie Biodiversiteit 2010. "Als mens zijn we deel van de natuur en daarmee van de biodiversiteit. Echter, velen van ons zijn van de natuur in onszelf en die om ons heen vervreemd geraakt."   "We hebben ...

Vleesproductie grootste bedreiging voor biodiversiteit
Door (c) EVA vzw, de vlaamse vegetarische organisatie EVA Zaterdag 22 mei 2010 was de Dag van de Biodiversiteit: hét moment om even stil te staan bij het massale uitsterven van planten- en diersoorten. Volgens de FAO is de belangrijkste oorzaak hiervan: ons lapje vlees...

09-11-2010 09.00


Inloggen

Ontvang de nieuwsbrief, lekkere recepten, online magazine en altijd het laatste nieuws.

Gebruikersnaam
Wachtwoord Wachtwoord vergeten?

Uitschrijven voor de nieuwsbrief


 

De Dikke en Dunne Vegetarier

De dikke vegetarier en de dunne vegetarier samen verkrijgbaar in de webshop

De dikke vegetariër en De dunne vegetariër.
Klik hier om naar de webshop te gaan.
 

Ook nog beschikbaar

Vegeterranean

Vegeterranean € 34,95.
Krijg nu via de Agis Vegapolis het aankoopbedrag terug.
Klik hier om naar de webshop te gaan.
 

©2013 deVegetariër.nl - Disclaimer - Uitschrijven nieuwsbrief ontwikkeld door Dream IT