Terug naar het nieuwsoverzicht

Utrecht unaniem tegen megastallen

Er komt steeds meer verzet tegen megastallen. De Provinciale Staten in Utrecht hebben zich unaniem uitgesproken tégen de zeer grote veehouderijen. De afgelopen vijf jaar is het aantal megastallen verdubbeld.

Nederland is een belangrijk exporteur van vlees en beducht architect van megastallen. 70 procent van al het geproduceerde vlees in de intensieve veeteelt is voor de export. Ondanks waarschuwingen van wetenschappers  is het aantal zeer grote veehouderijen sinds 2005 meer dan verdubbeld. 2 maart zijn er Provinciale verkiezingen. Verschillende organisaties, zoals Milieudefensie, zetten zich in voor een platteland zonder veefabrieken.

Een platteland waar koeien, kippen en varkens in de wei scharrelen. 'Een duurzaam alternatief - goed voor mens, dier en milieu - ís mogelijk' stelt de organisatie. 'Met een milieuvriendelijke, grondgebonden veehouderij in een gesloten kringloop van land, voer en mest. Hiermee voorkomen we uitputting van landbouwgronden in Zuid-Amerika én overbemesting in eigen land.' Via een speciale site kunnen de standpunten van de provinciale politieke partijen met betrekking tot veefabrieken worden gecheckt.

Aantal veefabrieken meer dan verdubbeld

Het aantal zeer grote veehouderijen is sinds 2005 meer dan verdubbeld. Op basis van de definitie voor megastallen van Alterra (het kennisinstituut van de Universiteit Wageningen) tellen de belangrijkste veehouderijprovincies op dit moment 242 veefabrieken voor koeien en varkens (140 voor koeien en 102 voor varkens). Vijf jaar geleden waren dat er 95 (31 voor koeien en 64 voor varkens).

Het gaat om cijfers over veefabrieken in Noord-Brabant, Overijssel, Limburg en Gelderland afkomstig van Alterra en van het Bestand Veehouderij Bedrijven. De vier provincies huisvesten het leeuwendeel van het aantal megastallen in Nederland. Voor de andere provincies zijn geen volledige gegevens beschikbaar.

Koeien niet meer in de wei
Vooral het aantal veefabrieken voor koeien is sterk toegenomen. In de praktijk betekent dit onder andere dat de runderen niet meer in de wei mogen grazen. Veefabrieken schaden echter niet alleen het welzijn van dieren. De enorme productie van mest zorgt voor een grote milieulast. Daarnaast ontsieren de enorme complexen het landschap.

Risico voor omwonenden
Bovendien vormen megastallen een risico voor de gezondheid van omwonenden. Megastallen zorgen voor veel uitstoot van fijnstof en zijn een broedplaats voor ziektekiemen. Zo overleed vorig jaar een Nederlandse vrouw door besmetting met de resistente ESBL-bacterie. Een ander recent voorbeeld waarbij in Nederland doden vielen is de uitbraak van de Q-koorts.

Schaalvergroting
De veefabrieken zijn ontstaan door de schaalvergroting in de sector. Vorig jaar telde Nederland ruim 50.000 veehouderijen. Tien jaar geleden waren dat er nog ruim 78.000. De daling betekent dat per bedrijf steeds meer dieren worden gehouden.
De laatste jaren heeft de opkomst van veefabrieken voor veel beroering gezorgd. In Overijssel, Gelderland, Limburg, Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht kwamen provinciale burgerinitiatieven tegen megastallen van de grond waarbij in totaal bijna 100.000 burgers de politiek opriepen deze complexen tegen te houden.

Vorig jaar schreven zo'n honderdvijftig hoogleraren een manifest met de oproep om de intensieve veehouderij om te vormen tot een dier-, mens- en milieuvriendelijke manier van boeren. Op jaarbasis worden in Nederland ongeveer 450 miljoen dieren geslacht, bijna 27 dieren per Nederlander. Daarmee behoort Nederland tot de meest veedichte landen ter wereld. Hieronder staat een uitsplitsing naar de vier provincies.

Noord-Brabant
Noord-Brabant telde in 2005 nog 50 veefabrieken (13 voor koeien en 37 voor varkens). Op dit moment is voor minimaal 126 megastallen (56 voor koeien en 70 voor varkens) een milieuvergunning verleend. In de zomer van 2009 ontvingen Provinciale Staten van Noord-Brabant het burgerinitiatief 'Megastallen-Nee’ dat door 33.000 Brabanders was ondertekend. Het burgerinitiatief leidde in maart 2010 tot aanscherping van de regels voor de bouw van megastallen. Helaas zijn hierop tal van uitzonderingen mogelijk onder de zogenaamde 'tijdelijke regels'. Op 25 februari neemt de Provinciale Staten een besluit over de uitzonderingsgevallen. Ook geldt er geen beperking voor het aantal dieren.

Overijssel
Het aantal veefabrieken in Overijssel is sinds 2005 meer dan verdubbeld. De provincie telt op dit moment 29 megastallen voor rundvee en varkens. Vijf jaar geleden waren er nog 12. In tegenstelling tot provincies als Utrecht, Noord-Holland, Limburg en Noord-Brabant heeft Overijssel een burgerinitiatief tegen megastallen twee jaar geleden niet ontvankelijk verklaard, ondanks de ondertekening van de petitie door 7.000 mensen. Op dit moment loopt tegen dat besluit van Provinciale Staten een beroep bij de Raad van State.

Gelderland
In 2005 telde Gelderland nog 11 megastallen voor koeien en varkens. Op dit moment is voor 51 megastallen voor koeien en varkens een milieuvergunning verleend. Vooral de laatste twee jaar zijn veel vergunningen verstrekt. Gelderland is de provincie met de meeste veehouderijbedrijven. Er zijn 1.900 varkens-, 600 pluimvee-, 2.250 vleesvee- en 4.900 melkveebedrijven. In 2008 ondertekenden 1.594 inwoners van Gelderland een burgerinitiatief tegen veefabrieken. De Provinciale Staten verwierpen de petitie. In Noord-Holland werd een soortgelijk burgerinitiatief wel aangenomen.

Limburg
In Limburg is het aantal megastallen sinds 2005 met meer dan de helft toegenomen. In de provincie is onder andere onrust ontstaan over de plannen voor het Nieuw Gemengd Bedrijf in de gemeente Horst aan de Maas. Het plan is om in 2012 een bedrijf te bouwen voor 33.000 varkens en 1,2 miljoen kippen. In 2008 werd het provinciale burgerinitiatief JA tegen Boerenlandbouw – NEE tegen megabedrijven ondertekend door 4000 mensen. Toch verwees de Provinciale Staten van Limburg de gestelde eisen naar de prullenmand.
Op 15 maart zal de gemeenteraad van Horst aan de Maas een gemeentelijk burgerinitiatief behandelen dat werd ondertekend door 500 inwoners. Limburg heeft als één van de weinige provincies geen Provinciaal Ruimtelijke Verordening, waardoor zij geen invloed heeft op bijvoorbeeld de maximale grootte van bouwkavels. De voorwaarden aan de bouw van megastallen worden geheel overgelaten aan de gemeentes.


Lees ook:

Noodklok geluid over Nederlandse melkveehouderij
... het hele jaar op stal en lijden pijn door uierontsteking of klauwontsteking. De industrialisering in de melkveesector is in volle gang; er zijn al meer megastallen voor melkkoeien dan voor varkens. Dat staat in een rapport van stichting Wakker Dier. Volgens Wakker Dier is het vijf voor twaalf ...

Megastallen en vleestax in nieuwe StemWijzer
... overeenkomsten hebben. Opvallend dit jaar zijn de twee vragen over de intensieve veehouderij. Hier worden de standpunten verkondigd dat er een verbod moet komen op megastallen en een heffing op vlees. De stellingen worden niet gebaseerd op opiniepeilingen maar op de inhoud. De overige ...

Jongerenorganisatie voert pleidooi voor vleestaks
... De studiegroep Leefomgeving en Natuur concludeert dat het invoeren van een heffing op vlees, of het afschaffen van het verlaagde BTW-tarief op ... Megastallen en vleestax in nieuwe StemWijzer Nederland gaat 9 juni naar de stembus voor een nieuwe Tweede Kamer. Daarom is er een nieuwe StemWijzer ...

Hoe groen zijn de politieke partijen nu echt?
... leverde het gemiddelde stemgedrag per partij per motie op. Uitzending Dit Is De Dag - deel 1 Uitzending Dit Is De Dag - deel2 Lees ook: Megastallen en vleestax in nieuwe StemWijzer Nederland gaat 9 juni naar de stembus voor een nieuwe Tweede Kamer. Daarom is er een nieuwe ...

Groene Kieswijzer meer dan 100.000 x geraadpleegd
... overschakelt op duurzame energie.’ ‘Voor vlotte wegverbindingen mag best wat natuur en landschap opgeofferd worden.’ Lees ook: Megastallen en vleestax in nieuwe StemWijzer ... stellingen gaan over de belangrijkste verkiezingsthema’s zoals financiën, ...

Na film Meat the Truth nu ook het boek
... van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maatregelen. Ook wil ze in overleg met minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laten ... Megastallen en vleestax in nieuwe StemWijzer Nederland gaat 9 juni naar de stembus voor een nieuwe Tweede Kamer. Daarom is er een nieuwe ...

150+ hoogleraren tekenen tegen intensieve veeteelt
... versie. De volledige versie met bronvermeldingen staat hier en is te downloaden als pdf. Noord-Brabant legt een beperking op aan de bouw van nieuwe megastallen. Hoewel dit besluit van historische betekenis kan zijn, is het niet meer dan een aarzelend begin. Demissionair minister Gerda Verburg ...

Documentaire Labyrint: Vlees van de toekomst
... of, iets verder in de toekomst, ligt biefstuk uit de 3D vleesprinter op het aanrecht. In het televisieprogramma Labyrint aandacht voor comfortabele megastallen en het kweken van vlees zonder dieren.Bekijk de video in andere formaten. Labyrint is een coproductie van VPRO en ...

Dieren beter beschermen tegen brand
... veestallen op orde is. Immers, er komen steeds grotere stallen waarin steeds meer dieren worden gehouden. GroenLinks in Deventer heeft recent nog geprobeerd de megastallen te voorkomen. Woordvoerder Robert Jansen: ‘Dieren in de bio-industrie worden volgens de huidige regels beschermd alsof ...

09-02-2011 08.46


Inloggen

Ontvang de nieuwsbrief, lekkere recepten, online magazine en altijd het laatste nieuws.

Gebruikersnaam
Wachtwoord Wachtwoord vergeten?

Uitschrijven voor de nieuwsbrief


 

De Dikke en Dunne Vegetarier

De dikke vegetarier en de dunne vegetarier samen verkrijgbaar in de webshop

De dikke vegetariër en De dunne vegetariër.
Klik hier om naar de webshop te gaan.
 

Ook nog beschikbaar

Vegeterranean

Vegeterranean € 34,95.
Krijg nu via de Agis Vegapolis het aankoopbedrag terug.
Klik hier om naar de webshop te gaan.
 

©2013 deVegetariër.nl - Disclaimer - Uitschrijven nieuwsbrief ontwikkeld door Dream IT